پروژه های جاری

 • کاشت ، آبیاری ، بهره برداری و نگهداری فضای سبز و خیابانهای باغشهر
  مهر, 1397 / بدون نظر / پروژه های جاری /

  الف) تهیه، حمل و غرس گونه های گیاهی درختی مثمر و غیر مثمر و نگهداری و بهره برداری به مدت سه سال بشرح جدول تهیه و تأیید شده توسط کارفرما در رفیوژهای کناری و میانی بلوارها، به طول تقریبی 12000 متر و معابر فرعی به طول تقریبی 15000 متر در فاز یک مجتمع فرهنگی، تفریحی، گردشگری کاریزلند

  ب) حفظ و نگهداری و اجرای عملیات داشت بر روی فضای سبز کاشته شده در سال زراعی 93-92 به طول تقریبی 5750 متر که جمعاً حدود 1900 اصله درخت می باشد.

  ادامه مطلب

 • پروژه برق رسانی به مجتمع فرهنگی
  مرداد, 1397 / بدون نظر / پروژه ها, پروژه های جاری /

  پروژه برق رسانی به مجتمع فرهنگی، تفریحی و توریستی 178 هکتاری باغ شهر(فاز 2) 1. خطوط هوایی فشارمتوسط

  • احداث 75 مترمکعب کانال کنی
  • احداث 49 اصله تیرسیمانی
  • احداث 10350متر هادی روکش دار  ACSRهاینا
   2. خطوط زمینی فشار متوسط و پست
  • احداث 9359 مترمکعب کانال
  • احداث 18 دستگاه پست پدمانتد
  • احداث 8 عدد پست RMU
  • احداث 43500 متر کراسینگ 185*1 آلومینیوم
  3. خطوط زمینی فشار ضعیف
  • احداث 10000متر مکعب کانال
  • احداث 2000 متر کانال پیکوری
  • احداث 20000متر لوله گذاری
  • احداث 37 عدد ... ادامه مطلب