اطلاعیه انشعاب آب آشامیدنی
مهر, 1397 بدون نظر اطلاعیه
قابل توجه مالکین محترم دارای انشعاب آب آشامیدنی بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به جریان یافتن آب آشامیدنی در خطوط شبکه آب در روز جمعه مورخ 1397/03/11مقتضی است نسبت به کنترل و حصول اطمینان از بسته بودن شیرهای مربوطه اقدام گردد.
ادامه مطلب